تصویر منوچهر صدری خانلو
طراحی وب‌سایت، فاز نیازسنجی

در طراحی یک وب‌سایت مهم‌ترین مرحله که قبل از تمام مراحل دیگر انجام می‌پذیرد نیازسنجی است.
نیازسنجی شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن کشف و مستند‌سازی نیازهایی است که یک وب‌سایت باید داشته باشد تا نیازهای اصلی یک مشتری در آن رفع شود. مساله‌ای که در «نیازسنجی نرم‌افزاری صرف» به آن توجه نمی‌شود هزینه است! یعنی در یک پروژه‌ی بزرگ، در ابتدای امر شاید مهم نباشد که یک مشتری به چه میزان قصد دارد هزینه کند، اما در انتهای فرآیند نیازسنجی و قبل از عقد قرارداد نیازهای مشتری و هزینه‌هایی که ایشان می‌تواند متقبل شود مد نظر قرار می‌گیرد. البته این سخن بدان معنی نیست که شما برای یک مشتری با بودجه 1 میلیون تومان، نیازسنجی 900 هزار تومانی انجام دهید! بدیهی است که برای هر مشتری باید متناسب با بودجه وی زمان صرف شود.
بیراه نیست اگر بگوییم مهم‌ترین مرحله در طراحی یک وب‌سایت نیازسنجی آن است. به خصوص اگر نیازهای یک مشتری از وب‌سایت فراتر از نیازهای عادی باشد و مشتری نیازمند خدمت خاصی بر روی وب‌سایت خود باشد. آنچه در مورد نیازها می‌توان گفت این است که نیازهای طرح شده باید تا حد ممکن قابل مستندسازی، انداز‌ه‌گیری، تست و پیگیری باشند و سطح یا عمق نیاز خوب تعریف شده‌باشد. برای مثال اینکه منو به صورت بازشونده باشد ممکن است به این معنا باشد که منو تا یک سطح باز شود یا چندین سطح!
مشتری شما و هویت شخصی یا سازمانی وی تا حد زیادی بیانگر چارچوب نیاز وی است! به طور قطع وب‌سایت یک ارگان دولتی با وب‌سایت یک شرکت مواد غذایی یا نمایندگی شرکت سونی یا شرکت دولچه-گابانا در ایران یا وب‌سایت شخصی یک هنرمند تفاوت‌های بسیاری خواهد‌داشت.
در حوزه‌ی نیازسنجی برخی از موضوعات دیگر نیز قابل بحث هستند که عبارتند از:
یک) استخراج نیازمندی‌ها از ذینفعان
دو) تحلیل نیازمندی‌ها و رفع تعارضات ذینفعان
سه) مستندسازی نیازمندی‌ها
چهار) مدلسازی سیستم (مثلاً با استفاده از UML)
پنج) اعتبارسنجی نیازمندی‌ها با هدف مطابقت مستندات یا درخواست واقعی ذینفعان
شش) مدیریت نیازمندی‌ها به معنای اداره کردن تغییرات احتمالی در فرآیند اجرا
وب‌سایتی که نیازسنجی در مورد آن انجام نشده باشد به راحتی در میانه‌ی فرآیند پیاده‌سازی قابل تشخیص است. تعارض میان ذینفعان بالا خواهد بود و اختلافات ممکن است پروژه را به شکست برساند. لذا درک اهمیت این موضوع و صرف زمان متناسب با حجم پروژه‌ برای نیازسنجی امری ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد.

افزودن نظر جدید