تصویر محمدعلی اکبری

این تجربه کاری در خلال نصب و راه اندازی سیستم آموزش مجازی مودل برای یک شرکت معتبر بدست آمده است و قالب یک مقاله ارائه می‌شود. این شرکت از راهکارهای مبتنی بر ویندوز استفاده می‌کند در واقع استک نرم افزاری ویندوز، IIS و SQL Server مورد نظر است.

تصویر محمدعلی اکبری
APC یک افزونه PHP است که opcode های PHP را کش میکند و به این وسیله سرعت اجرای نرم‌افزارهای نوشته شده با PHP را افزایش می‌دهد.
Subscribe to RSS - WAMP