• روش استاندارد برای احراز هویت کاربر
  • ساده سازی فرایند برای توسعه دهنده
  • فرآیند های پس زمینه به عنوان مثال برای تازه سازی Token
  • هندل کردن سناریوی "عدم دسترسی"
  • ورود هم زمان در همه اپلیکیشن های وابسته‌ی یک شرکت
گاهی لازم است که یک listview را در یک scrollview قرار دهیم. گرچه این روش توصیه نمیشود ولی گاهی اوقات به ناچار مجبور به استفاده از این روش میشویم. از آنجایی که دو کامپوننت یاد شده هردو قابلیت اسکرول خوردن عمودی را دارا هستند لذا به حالت عادی، اسکرول شدن کامپوننت بچه(listView) در اسکرول پدر(scrollView) ماسکه میشود. در ادامه راه کارهایی ارائه خواهد شد....
listview in scrollview android

گاهی لازم است که یک listview را در یک scrollview قرار دهیم. گرچه این روش توصیه نمیشود ولی گاهی اوقات به ناچار مجبور به استفاده از این روش میشویم.

Multi agent systems

MULTI AGENT SYSTEMS درسی از دروس کارشناسی ارشد - (نرم افزار و هوش مصنوعی) است که به توصیف سیستم های مبتنی بر Agent ها می پردازد.

Subscribe to RSS - جاوا (Java)