تصویر منوچهر صدری خانلو
بهینه سازی تصاویر به توجهی از دو جنس دانشی و مهارتی نیاز دارد. یعنی برای بهینه سازی، هم باید از برخی مسائل مطلع باشد و هم توجه لازم را برای این موضوع خرج کنید!
تصویر منوچهر صدری خانلو
ایده طراحی ساده است. به جای اینکه یک صفحه با عرض ثابتی مثل ۸۰۰ پیکسل طراحی کنیم، بهتر است المان های صفحه به نوعی باشند که شکل و اندازه و محل خود را با توجه به اندازه مرورگر صفحه نمایش تطبیق دهند. طراحی پاسخگو به این معناست که شما نیازی به طراحی چند نسخه از وب سایت برای نمایش در کامپیوتر دسکتاپ، تبلت و موبایل ندارید.
تصویر منوچهر صدری خانلو
اسلاید رستا
برای بسیاری از مخاطبان شما، وب‌سایت اولین واسطه‌ی آشنایی آنها با شماست. اولین اثری که مشتری از شما می‌پذیرد قطعاً در نگاه آتی او روی کسب و کار شما تاثیرگذار خواهد بود. با این تعبیر، چه کنیم که بد دیده نشویم؟
تصویر منوچهر صدری خانلو
استانداردهای طراحی و دسترسی به محتوا در وب
در این بخش به بررسی برخی نکات در مورد فونت، رنگ، تصاویر و لینک‌ها می‌پردازیم که رعایت آنها ضروری است.
تصویر منوچهر صدری خانلو
استانداردهای طراحی و دسترسی به محتوا در وب
در طی یک دهه‌ی اخیر استانداردهای متعددی از سوی سازمان‌های مختلف برای طراحی و دسترسی به محتوا در وب و به طور مشخص برای طراحان وب‌سایت‌ها تجویز شده‌است. بررسی و نقد این محتواها خود بحث بسیار جالبی است که البته موضوع این مقاله نیست.
تصویر منوچهر صدری خانلو
طراحی وب‌سایت، فاز نیازسنجی

در طراحی یک وب‌سایت مهم‌ترین مرحله که قبل از تمام مراحل دیگر انجام می‌پذیرد نیازسنجی است.

Subscribe to RSS - اجرای وب سایت