اطلاعات تاریخ و نویسنده یکی از مواردی است که در صفحه نمایش محتوا به کاربر نمایش داده میشود. برای فعال کردن آن کافی است گزینه  نمایش اطلاعات نویسنده و تاریخ در صفحه ویرایش نوع محتوا فعال شده و همچنین متغیر $submitted نیز در فایل های tpl وجود داشته باشد.

اما این خروجی متن ثابتی به صورت "نوشته شده در 1392/8/20 توسط محمدعلی اکبری" است. یکی از مواردی که زیاد در پیاده سازی به آن نیاز دارید تغییر فرمت این اطلاعات است. به عنوان مثال تصویر زیر یک نمایش از همین اطلاعات است.

برای ایجاد تغییر در فرمت این اطلاعات دروپال hook های زیر را ارائه داده است:

hook_process_node(&$variables)
hook_process_comment(&$variables)

ماژول پیوست یک نمونه از استفاده این hook ها است که خروجی آن را در تصویر فوق مشاهده کرده اید.

به عنوان مثال برای نمایش تاریخ به شکل زیر از نمونه کدی که در ادامه آمده است استفاده می کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرمت تاریخ به مستندات تابع date در سایت php مراجعه کنید.

/**
 * Implements hook_process_node().
 */
function submitted_override_process_node(&$variables) {
  $variables['submitted'] = '<span class="day">' . date('d', $variables['created']) . '</span>'
          . '<span class="month">' . date('M', $variables['created']) . '</span>';
}

افزودن نظر جدید