تصویر محمدعلی اکبری
امنیت در سیمفونی یک فرآیند دو بخشی با هدف محدود کردن دسترسی کاربر به منابع مشخص از سیستم است.
قدم اول تصدیق (authentication) است که در آن سیستم سعی می‌کند بفهمد کاربر چه کسی هست. در این مرحله کاربر با وارد کردن نوعی شناسه، خود را به سیستم می‌شناساند.
بعد از اینکه سیستم کاربر را شناخت، قدم بعدی تشخیص دسترسی کاربر به منابع مورد درخواست آن است. در مرحله دسترسی (authorization) سیستم اجازه انجام عملیات مورد نظر توسط کاربر را بررسی می‌کند.

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید