تصویر امیر حسین اکبری
bitbucket

به منظور ثبت تغییرات داده شده بر روی پروژه و به روز رسانی آن در انباره Bitbucket با استفاده از 4 دستور زیر می‌توانیم تغییرات را به روز رسانی نماییم.

1- برای ثبت نغییرات:

git add -A

همه تغییرات و فایل های اضافه شده و تغییر کرده و حذف شده را ثبت می کنیم.

 

2- برای کامیت:

git commit -m "commit message"

با استفاده از دستور بالا تمامی فایل های (تغییر/حذف/اضافه) شده را با پیغامی مناسب کامیت می نماییم.

 

3- برای ارسال تغییرات روی انباره:

git push origin master

که master شاخه ای است که روی آن کار می کنیم.

 

4- برای دریافت تغییرات در سیستم دیگر یا توسط توسعه دهنده دیگر:

git pull origin master

با استفاده از این دستور اطلاعات توسط (کاربر/سیستم) دیگر بر روی سیستم کاربری خود وارد می شود.

5- ایجاد فایل تفاوت بین دو نسخه یک فایل تک

git diff -- path/to/file > filename.diff

6- بازگرداندن یک فایل به آخرین نسخه commit شده:

git checkout -- path/to/file

این -- اشاره به این دارد که پارامتر بعدی مسیر یک فایل است، تا مثلا اگر شاخه ای دقیقا به نام این فایل دارید دستور git checkout شاخه را بازنگرداند.

طبقه بندی: 

افزودن نظر جدید