دفاع علیه حملات SSH

مشاهده تلاش های ناموفق برای بدست آوردن رمز عبور:

less /var/log/secure

بستن نشانه IP:

http://blog.rastasoft.ir/node/517

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید