پیکربندی SSH برای کار با انباره‌های Git  و Mercurial در bitbucket.org بدون وارد کردن رمز عبور

برای برقراری ارتباط با repository معمولا از پروتکل امن https استفاده می‌شود. هنگام احراز هویت برای برقراری ارتباط باید هر بار نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. می‌توانید نام کاربری را در فایل تنظیمات سرارسی DVCS وارد کنید، اما هنوز باید رمز عبور خود را هر بار وارد کنید.

Subscribe to RSS - کنترل نسخه (git)