دروپال: submitted

اگر بخواهیم فقط تاریخ را چاپ کنیم . در node--namecontenttype--viewmode.tpl.php  متغیر submitted را چاپ کنید ولی برای دادن یک فرمت خاص مثلا اینکه فقط تاریخ باشد نه نام نویسنده و یا  "ارسال شده توسط" حذف شود کافیه توی template.php این دستور رو بنویسید حتما بعدش کش رو پاک کتید.

function ebnesina_preprocess_node(&$variables) {
  $variables['submitted'] = $variables['date'];
}

 

دیدگاه‌ها

تصویر امیر حسین اکبری

امیر حسین اکبری

با استفاده از تکه کد زیر در همین hook ای که نام بردید می تونید به تاریختون فرمت custom بدهید.

$variables['submitted'] = format_date($variables['created'], 'custom', 'Y/d/m');

افزودن نظر جدید