دروپال 8: Server Container چیست؟

Service container یک آبجکت گلوبال است که قبل از هر درخواستی توسط Kernel ایجاد می شود. این آبجک سرویس های دیگر را به صورت lazy-loaded فچ می کند.

نمونه هایی از سرویس: Mailer service یا database connector. هر سرویس در نهایت یک کلاس است. Service container از سرویس ها، رابطه بین آنها و پیکربندی آنها آگاه است و آنها را می سازد.

سرویس ها به هم وابسته هستند، سرویس NewsletterManager به سرویس Mailer نیاز دارد. این وابستگی تویسط Service container مدیریت می شود.

سرویس ها در دروپال توسط فایل های YAML پیکربندی می شوند. فایل services.core.yml مربوط به سرویس های هسته می باشد.

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید