دروپال: کلیات OG

OG مجموعه‌ای از چند ماژول پایه است برای ایجاد محیطی در قالب گروه‌ها که کاربران بعد از ورود به آن می‌توانند به واسطه قرار دادن مطالب و تصاویر و ... تعامل کنند.

ساختار: بعد از نصب OG در فرم تعریف Content type تنضیمات جدیدی مربوط به OG اضافه می‌شود. گروه‌ها در واقع از جنس node هستند. همچنین مطالبی که در صفحه گروه نمایش داده می‌شوند نیز node هستند. بنابراین باید 2 حداقل 2 Content type یکی برای گروه و دیگری برای مطالب گروه داشته باشیم.

نمایش اعضا: برای نمایش اعضای گروه در بلوکی کنار صفحه گروه لازم است Views از قبل تعریف شده‌ی OG Members را ویرایش کرده و در قسمت Contextual filters برای فیلتر OG membership: Group ID مقدار پیش فرض در صورت نبود آرگومان را مقدار Current OG group from context قرار دهیم.

نمایش مطالب گروه در صفحه گروه:

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید