دروپال: کد htaccess برای حذف پیشوند زبان از آدرس بعد از غیرفعال کردن زبان در دروپال

در دروپال بعد از غیرفعال کردن قابلیت چند زبانی در سایت، پیشوند زبان از آدرس‌ها حذف می‌شود. برای جلوگیری از لطمه خوردن پارامترهای SEO سایت بهتر است یک قانون ساده به فایل htaccess اضافه کنیم تا آدرس‌هایی که هنوز با پیشوند زبان در گوگل ایندکس شده اند به آدرس بدون پیشوند زبان redirect شوند.

  #redirect /fa/* and /en/* to /*
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?blog.rastasoft\.ir$ [NC]
  RewriteRule ^(en|fa)/(.*)$ /$2 [R,L]

  # Pass all requests not referring directly to files in the filesystem to
  # index.php. Clean URLs are handled in drupal_environment_initialize().
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
  RewriteRule ^ index.php [L]

دو قانون اول را بالای قوانین اصلی دروپال اضافه کنید.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید