دروپال: چک لیست سرعت

1. استفاده از memcached

1.1. نصب memcached روی سیستم عامل

$ yum install memcached
$ service memcached start
$ chkconfig memcached on

فایل پیکربندی: /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS=""

CACHESIZE مقدار RAM به مگابایت برای اختصاص به memcached

1.2. نصب افزونه PHP PECL Memcache

$ yum install php-pecl-memcache

در صورتی که توزیع Debian هستید:

$ apt-get install php5-memcache

افزونه جدید دیگری با نام PECL memcached نیز وجود دارد اما PECL memcache با ثبات تر است. اگر در دروپال از چند instance استفاده خواهید کرد باید استراتژی hash را به consistent تغییر دهید. برای این کار در php.ini تنظیمات زیر را اعمال کنید.

memcache.hash_strategy=consistent

1.3. نصب ماژول memcached برای دروپال

 

2. فعال کردن حافظه نهان

 

3. تجمیع فایل‌های CSS و JS

 

 

افزودن نظر جدید