بعد از دانلود دروپال کامرس تعداد 21 زیر-ماژول آماده نصب و استفاده خواهند بود. در این مطلب به بررسی عملکرد هریک از آنها خواهیم پرداخت.

commerce: این ماژول شامل کارکردهای مشترک برای دیگر ماژول‌ها است. کلاس DrupalCommerceEntityController و توابع مربوط به Currency در این ماژول تعریف می‌شوند.

commerce_ui: در این ماژول itemهای menu برای دیگر ماژول‌ها ایجاد می‌شود. این مسیر‌ها صفحات مدیریتی شامل لینک‌هایی هستند که بعدا توسط دیگر زیر-ماژول‌های کامرس ایجاد خواهند شد.

بعد از فعال کردن commerce و commerce_ui هنوز نمی‌توان هیچ یک از ویژگی‌های یک فروشگاه را در سایت مشاهده کرد.

commerce_price: با پیاده سازی هوک‌های hook_field_info و hook_field_formatter_info و hook_field_widget_info و دیگر هوک‌های مرتبط فیلدی از نوع Price ایجاد می‌کند. این ماژول پیش نیاز commerce_product است.

commerce_product: با پیاده سازی هوک hook_entity_info و هوک‌های مرتبط نوع موجودیت Product و bundle پیش فرض product را به دروپال اضافه می‌کند. این نوع موجودیت هسته اصلی کامرس است که بعدا با استفاده از commerce_product_reference به node متصل شده و اولین خروجی‌های فروشگاه را تولید می‌کند. و یا با استفاده از commerce_cart و دیگر ماژول‌های کامرس گسترش پیدا می‌کند.

commerce_product_ui: فرم‌ها و لیست‌های مدیریتی برای کار با موجودیت‌های product را فرآهم می‌کند.

commerce_product_reference: فیلدی با نام Product reference ایجاد می‌کند که به ما امکان نمایش محصولات با استفاده از node را می‌دهد. nodeهایی که به این منظور و با اتصال به product ساخته می‌شوند را product display هم می‌گوییم.

commerce_customer و commerce_customer_ui: این دو ماژول نیز موجودیت جدیدی برای مشتری ایجاد می‌کنند.

commerce_line_item و commerce_line_item_ui: ویژگی line item را که قبلا توضیح داده شده فعال می‌کند.

commerce_order و commerce_order_ui: این دو ماژول موجودیت جدیدی برای سفارش و صفحات مدیریت آن را ایجاد می‌کنند.

commerce_checkout: صفحات تکمیل سفارش توسط این ماژول ایجاد می‌شوند.

commerce_cart: ویژگی سبد خرید توسط این ماژول ایجاد می‌شود.

commerce_payment: امکان پرداخت با استفاده از این ماژول به روال تکمیل سفارش اضافه می‌شود. متدهای پرداخت زیادی برای توسعه این ماژول تا به حال نوشته شده‌اند.

commerce_payment_ui: صفحات مدیریتی برای پیکربندی متدهای پرداخت بعد از نصب این ماژول ایجاد می‌شوند.

commerce_tax

commerce_tax_ui

commerce_product_pricing

commerce_product_pricing_ui

commerce_payment_example

افزودن نظر جدید