دروپال: نام‌گذاری ناحیه‌های قالب (regions naming)

در فاز Wireframing در طراحی واسط کاربری یکی از نکاتی که در هم‌زبانی میان توسعه‌دهندگان و طراحان مهم است نام‌گذاری ناحیه‌ها بر اساس یک قانون (مورد توافق تیم) است.

برای بررسی این مورد و رسیدن به یک قانون ابتدا چند مورد را بررسی می‌کنیم: اقلام معمول یک سایت، کارکرد ناحیه‌های مختلف سایت، نام‌های معمول توسط سیستم‌های شناخته شده و ...

قسمت اول- اقلام معمول یک سایت

 • لوگو
 • نام سایت
 • تغییر‌دهنده زبان
 • اطلاعات تاریخ و زمان
 • مسیر Breadcrumbs
 • بلوک جستجو
 • بلوک ورود کاربر
 • منوی کاربری قبل از ورود
 • منو یا بلوک کاربری بعد از ورود
 • دیگر ابزار کاربر مانند سبد خرید در سایت فروشگاهی یا بلوک اطلاع رسانی برای شبکه‌های اجتماعی
 • منوی راهبری سایت (منوی اصلی که هدف آن Navigation یا راهبری کاربر است)
 • منوی مدیریت یا نوار ابزار مدیریت
 • بلوک‌های مربوط به تبلیغات
 • پیام‌های مربوط به وضعیت کاربر و سایت (مانند پیام بعد از درج نظر توسط کاربر زیر یک مطلب)
 • بلوک راهنما
 • بلوک اسلایدر یا اقلام دیگر مربوط به موضوعات برجسته سایت (Highlighted)
 • بلوک‌هایی با اولویت بیشتر از محتوای اصلی سایت (ویژه‌ها Featured یا Promoted)
 • بلوک‌هایی با اولیوت کمتر از محتوای اصلی سایت
 • بلوک شبکه‌های اجتماعی
 • بلوک عضویت در خبرنامه
 • بلوک‌های آخرین محتوا (مانند خبر، فیلم و ...)
 • اطلاعات تماس و ارتباط
 • منوی نقشه سایت
 • جمله حق نشر
 • و بسیاری بلوک‌‌های محتوایی دیگر

قسمت دوم- کارکرد ناحیه‌های مختلف سایت

 • مورد نیاز کاربر (ورود و خروج و ...)
 • برند‌سازی و تعیین هویت سایت
 • تبلیغاتی و پروموشن
 • محتوای اصلی
 • موارد مرتبط با محتوای اصلی
 • مواردی که اگر کاربر دید که چه بهتر
 • کمکی برای کاربر
 • خاتمه سایت

قسمت سوم- ناحیه‌های مورد استفاده توسط سیستم‌های دیگر

 • Branding / Top / Topbar / Utilities
 • Header
 • Navigation
 • Featured
 • Highlighted
 • Help
 • Preface
 • Contect
 • Sidebar
 • Postscript
 • Footer / Fat footer / Sitemap
 • Copyright

قسمت چهارم- ناحیه های مورد توافق رستایی‌ها

 • برای نوار ابزار بالای سایت (topbar)
  •  utilities first برای بلوک ورود کاربر، بلوک کاربری و اطلاع رسانی (Notification)، سبد خرید، داشبور شبکه اجتماعی
  • utilities second برای منوی راهنما، تغییر دهنده زبان، جستجو، اطلاعات تاریخ و زمان
 • برای سربرگ سایت
  • header یا branding با پسوند شماره
 • راهبری
  • navigation
 • قبل از محتوای اصلی با اولویت
  • help
  • featured با پسوند عدد
  • promoted با پسوند عدد
  • highlighted با پسوند عدد
  • preface با پسوند عدد
 • محتوای اصلی
  • content top قبل از محتوای اصلی، مجموع content و sidebarها یا هر ترکیبی از آن
  • content
  • side با پسوند عدد
  • content bottom بعد از محتوای اصلی، مجموع content و sidebarها یا هر ترکیبی از آن
 • بعد از محتوای اصلی
  • postscript با پسوند عدد
 • فوتر
  • footer fat با پسوند عدد در صورت داشتن فوتر پر محتوا
  • footer با پسوند عدد
  • copyright

نکته: در صورت اجبار به قرار دادن یک بلوک نا همگون در یک ناحیه که به نام آن مطمئن هستیم، دقیقا نام همان بلوک را روی ناحیه‌ی خود می‌گذاریم و در مورد در برگیرنده آن نیز نام اصلی را برای ID استفاده می‌کنیم.

مثال: می‌خواهیم در انتهای منوی اصلی سایت یک باکس جستجو قرار دهیم، بنابراین ایجاد ناحیه navigation_second و قرار دادن search در آن کمی منطقی نیست. لذا ناحیه search را ایجاد کرده و کنار ناحیه navigation از آن استفاده می‌کنیم.

regions[utilities_first]        = Utilities first
regions[utilities_second]       = Utilities second
regions[header]                 = Header
regions[navigation]             = Navigation
regions[search]                 = Search
regions[highlighted]            = Highlighted
regions[help]                   = Help
regions[content]                = Content
regions[side]                   = Side
regions[postscript_first]       = Postscript first
regions[postscript_second]      = Postscript second
regions[footer]                 = Footer
regions[copyright]              = Copyright
regions[bottom]                 = Page bottom

افزودن نظر جدید