دروپال: مراحل توسعه قالب با استفاده از zen

  1. نصب sass, compass, zen-grids, drush
  2. دانلود و نصب drush dl zen
  3. ایجاد قالب drush zen sub-theme-name
  4. تعریف ناحیه‌ها در فایل info
  5. کپی گرفتن از templates/page.tpl.php از zen اصلی به sub-theme و اصلاح آن با توجه به ناحیه‌ها
  6. ویرایش responsive.sass یا fixed.sass
  7. ویرایش init.scss برای اندازه فونت‌ها
  8. ویرایش style.sass

افزودن نظر جدید