دروپال: حذف انواع محتوای قفل شده

update node_type set custom = 1, locked=0 where type in ('type1', 'type2');

سپس حافظه نهان را تخلیه می‌کنیم و از مدیریت انواع محتوا اقدام به حذف انواع محتوای مورد نظر می‌کنیم.

قبل از این مطمئن شوید انواع محتوای مورد نظر در حال استفاده توسط ماژول یا ویژگی (Features) فعالی نباشد.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید