Webmin واسط تحت وب مدیریت لینوکس است. با کمک این بسته نرم افزاری تنها با استفاده از یک مرورگر عملیات مربوط به بخش‌های مختلف نظیر DNS، وب سرور، پایگاه داده، مدیریت کاربران لینوکس و ... قابل انجام است.

Subscribe to RSS - Webmin - واسط تحت وب مدیریت لینوکس