ادوب کانکت نرم افزاری برای راه اندازی ویدیو کنفرانس است. امکانات کاکنت باعث شده از آن برای راه اندازی کلاس مجازی استفاده شود.

Subscribe to RSS - کلاس مجازی Adobe connect