همانند دیگر بسترهای توسعه، در وردپرس هم یک قانون خیلی مهم وجود دارد: به هسته وردپرس دست نزن! به همین دلیل عملکردهایی که نیاز است به نرم افزار اضافه شود، باید در قالب پلاگین‌ها اضافه شود.

Subscribe to RSS - کتابچه توسعه پلاگین وردپرس