ویدیو پس زمینه، ویدیویی است که در زمینه یک سایت در حلقه بی نهایت اجرا می‌شود و اخیرا جایگزین تصاویر پس زمینه استفاده می‌شود.

Subscribe to RSS - ویدیو پس زمینه - Footage Video