فعالیت‌های درسی قسمتی از تعریف یک دوره درسی در مودل هستند. به عنوان مثال یک جلسه کلاس مجازی، یک تالار گفتگو، یک اتقاق چت، تمرین، کوئیز، کارگاه و ...

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

Subscribe to RSS - فعالیت‌های درسی کلاس