خط فرمان ویندوز (CMD)

استفاده از متغیرهای محیط (environment variable) در خط فرمان

تمامی متغیر های محلی سیستم (system environment variables) و متغیرهای محلی کاربر جاری (account environment variables) در خط فرمان در دسترس هستند.

به عنوان مثال برای تغییر مسیر به پوشه خانه کاربر جاری می‌توان از دستور زیر استفاده کرد.

> cd /d %userprofile%

نمیتوان همانند لینوکس از ~ برای مسیر خانه کاربر استفاده کرد. اما می‌توان یک دستر به شکل زیر برای این کار تعریف کرد. در مسیری که در PATH سیستم نیز وجود دارد یک فایل به صورت زیر بسازید.

// Create C://custom-bins/cd~.cmd and add C:\custom-bins to PATH
@cd /d %userprofile%

حالا کافی است دستور cd~ را تایپ کنید.

ویرایش فایل در خط فرمان

ویندور همانند لینوکس به صورت پیش فرض شامل ویرایشگر در خط فرمان نیست. برای اضافه کردن این قابلیت از nano استفاده کنید. کافی است cygwin1.dll و nano.exe را در مسیری که در PATH است قرار دهید. برای مثال همان C://custom-bins که در قسمت قبل استفاده کردیم. بعد از این مرحله میتوانید از ان در خط فرمان استفاده کنید.

> nano filename.txt

پشتیبانی از چند تب در یک پنجره و سوئیچ بین پنجره‌ها

http://www.fosshub.com/ConEmu.html

 

افزودن نظر جدید