حذف فایل‌های exim برای خالی کردن inodeها

# df -i
# rm -fr /var/spool/exim/input/*
# rm -rf /var/spool/exim/msglog/*

افزودن نظر جدید