تصویر محمدعلی اکبری

گاهی می‌خواهیم ظاهر خروجی برخی ماژول‌های دروپال را به طور کامل تغییر دهیم. در این حالت بهتر است ابتدا فایل‌های CSS مربوطه که در هسته دروپال تعریف شده‌اند را غیر فعال کنیم یا به عبارت دیگر از بارگذاری آن جلوگیری کنیم. برای اینکار کافی است در فایل .info قالب گرافیکی آن فایل ها را به صورت زیر تعریف کنیم.

;-------------- CSS FOAD -------------
stylesheets[all][] = system.messages.css
stylesheets[all][] = comment.css
stylesheets[all][] = node.css

افزودن نظر جدید