حذف دسته جمعی فایل های مربوط به ایمیل cPanel

find /home/*/mail/new/ -type f -print0 | xargs -0 rm

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید