در مطلب قبل طریقه ایجاد صفحات تنظیمات مدیریتی برای ماژول را به صورت کامل مورد بررسی قرار دادیم.

گام اول: با اضافه کردن خطوط زیر به فایل etc/config.xml به عنوان فرزند تگ <global> به مجنتو می‌فهمانیم این ماژول یک درگاه پرداخت است.

<payment>
  <groups>
    <pasargad>Pasargad</pasargad>
  </groups>
</payment>

گام دوم: کلاسی که زیر تگ config→default→payment→paymentpasargad→model تعریف کردیم را پیاده‌سازی کنیم.

این کلاس (مدل) عملیات مربوط به اتصال به درگاه بانکی را پیاده سازی خواهد کرد. کلید اشاره به این مدل paymentpasargad/standard است.

بنابراین فایل app/code/community/RastaAfzar/PaymentPasargad/Model/Standard.php را می‌سازیم. نام کلاسی که باید تعریف شود به صورت زیر است.

class RastaAfzar_PaymentPasargad_Model_Standard extends Mage_Payment_Model_Method_Abstract {

}

این کلاس باید از Mage_Payment_Model_Method_Abstract ارث بری کند.

افزودن نظر جدید