تنظیمات تکمیل دوره در مودل

برای داشتن ویژگی تکمیل دوره (Course completion) ابتدا باید آن را در مودل فعال کنیم. همچنین باید بلوک وضعیت تکمیل دوره و بلوک اعلام تکمیل توسط شاگرد را نیز برای مشاهده گزارش ها و برخی ویژگی های دیگر فعال کنید.

گام اول: فعال کردن قابلیت تکمیل دوره

برای فعال کردن قابلیت تکمیل دوره، ابتدا از "مدیریت » امکانات پیشرفته" گزینه تکمیل دوره "Enable completion tracking" را انتخاب می‌کنیم.

با فعال سازی این گزینه 3 ویژگی فعال می‌شود:

این سه ویژگی می‌توانند به صورت جدا یا در ترکیب با هم استفاده شوند.

گام دوم: فعال کردن تکمیل دوره برای یک دوره خاص

بعد از ورود به درس وارد قسمت "ویرایش تنظیمات درس" شده و از قسمت Completion tracking تکمیل درس را برای یک درس خاص فعال می‌کنیم. بعد از این مرحله لینک Course completion در صفحه یک دوره در باکس مدیریت تنظیمات دوره نمایش داده خواهد شد.

گام سوم: تنظیمات تکمیل دوره

با ورود به لینک course completion مربوط به یک دوره خاص، می‌توانید شروط لازم برای نشانه دار کردن یک دوره به عنوان تکمیل شده را تعیین کنید.

برای تکمیل دوره دو حالت وجود دارد: همه شروط محقق شوند تا دوره تکمیل شود، هر یک از شروط محقق شوند تا دوره تکمیل شود.

شروط موجود به شرح زیر هستند:

  • فعالیت ها تکمیل شوند: که در این صورت تنظیمات تکمیل فعالیت برای هر فعالیت به صورت جداگانه باید تعیین شوند.
  • دوره دیگری تکمیل شود
  • تا تاریخ مشخصی کاربر ثبت نام در درس باشد
  • تعداد روز مشخصی کاربر در درس باشد
  • در زمان اتمام بازه ثبت نام دوره تکمیل شود
  • گرفتن حداقل نمره از دوره
  • تعیین دوره به عنوان تکمیل شده به صورت دستی
  • تکمیل دوره به صورت دستی توسط دیگر نقش‌های دوره مانند استاد، استاد بدون حق ویرایش و مدیر (همه نقش‌هایی که دو توانایی View course completion report و Mark users as complete in course completion) را دارند.

گام چهارم: فعال کردن بلوک های مربوطه

دو بلوک زیر را فعال کنید:

  • بلوک اعلام تکمیل درس توسط شاگرد: در صورتی که "تعیین دوره به عنوان تکمیل شده به صورت دستی" در تنظیمات تکمیل درس فعال شده باشد.
  • بلوک وضعیت تکمیل درس: نمایش وضعیت تکمیل درس برای شاگر و استاد.

گام پنجم: موارد دیگر

برای فعال کردن تکمیل دوره برای هر درس باید از ویرایش تنظیمات آن درس خاص، گزینه تکمیل دوره را فعال کنیم. اما می‌توانیم مقدار پیش فرض آن را از " مدیریت » درس‌ها » تنظیمات پیش فرض درس" به فعال تغییر دهیم تا همه درس‌های جدید با این ویژگی ایجاد شوند.

افزودن نظر جدید