تعیین ns برای دامنه های دات کام (.com)

بعد از خرید دامنه اطلاعات کنترل پنل دامنه که مستقل از کنترل پنل پورتال مشتریان است برای شما ارسال میشود. با استفاده از این اطلاعات که شامل دامنه، نام کاربری و رمز عبور است وارد کنترل پنل خود شوید.

سپس از قسمت domain locking وضعیت دامنه از حالت قفل خارج کنید.

سپس با مراجعه به قسمت name servers مقادیر جدید ns را وارد کرده و دوباره دامنه را به وضعیت قفل برگردانید.

مقادیر ns:

  • ns1.rastasoft.info
  • ns2.rastasoft.info

برای آگاهی از اعمال صحیح تغییرات کمی صبر کنید، سپس با استفاده از ابزار آنلاین IntoDNS مقادیر کنونی ns و دیگر رکوردهای dns دامنه را بررسی کنید.

افزودن نظر جدید