تعریف خروجی پیغام (Message output)

نحوه و روش رساندن پیغام‌های مودل به کاربر را خروجی پیغام یا Message output می‌گوئیم. چند نوع خروجی پیغام در هسته مودل موجود است:

  • ارسال از طریق پست الکترونیک
  • نمایش پیغام به صورت Popup
  • ارسال از طریق نمایه jabber

همه این پلاگین‌ها کلاس انتزاعی message_output در فایل message/output/lib.php را پیاده سازی می‌کنند. به همین روش می‌توان روش‌های دیگر ارسال پیغام مانند ارسال پیامک را در قالب پلاگین جدید با عنوان Message output plugin به مودل اضافه کرد.

پوشه یک پلاگین ارسال پیغام به صورت زیر است:

message/output/jabber/
├── db
│   ├── install.php
│   └── upgrade.php
├── lang
│   └── en
│       └── message_jabber.php
├── lib.php
├── message_output_jabber.php
├── settings.php
└── version.php

فایل message_output_name.php شامل کلاس message_output_name باید در این پوشه موجود باشد. کلاس message_output_name نیز باید کلاس انتزاعی message_output را پیاده سازی کند. متدهایی که باید پیاده سازی شوند به صورت زیر است.

class message_output_name extends message_output {
    public function send_message($message) {}
    public function config_form($preferences) {}
    public function process_form($form, &$preferences) {}
    public function load_data(&$preferences, $userid) {}
    public function is_system_configured() {}
    public function is_user_configured($user = null) {}
    public function get_default_messaging_settings() {}
}

فایل‌های دیگر شامل فایل پیکربندی و نسخه، فایل زبان، فایلهای مربوط به نصب و به روزرسانی نیز همانند پلاگین‌های دیگر می‌باشد. +

افزودن نظر جدید