تصویر محمدعلی اکبری
سندرم "اینجا اختراع نشده است" یک فرهنگ غلط در عدم استفاده از محصولات، دانش و تجربه‌ای است که از منابع خارج از شرکت بدست آمده است.
بیماری NIH و علاج آن
سندرم "اینجا اختراع نشده است" یک فرهنگ غلط در عدم استفاده از محصولات، دانش و تجربه‌ای است که از منابع خارج از شرکت بدست آمده است.

اگر برنامه‌نویس هستید، حتما مواردی پیش آمده است که چرخ را از اول اختراع کرده باشید. برای این کار حتما دلایلی داشته‌اید. به عنوان مثال برای پیاده‌سازی یک وب‌سایت با وجود خیل عظیمی از نرم‌افزار‌های آماده ترجیح داده‌اید آن را یکبار دیگر از ابتدا کد زنی کنید. برای این کار ممکن است دلایلی وجود داشته باشد.
دلایل
  1. راه‌حل‌های موجود را نفهمیده‌اید. نرم‌افزار‌های آماده را پیچیده دیده و از درک آن ترسیده‌اید.
  2. دوست نداشته‌اید کار دیگران را استفاده کنید و به آنها اعتبار دهید.
  3. راه حل موجود به دل شما نمی‌چسبد.
معالجه
  1. بدانید درک یک راه‌حل موجود و اثبات شده بسیار ساده تز از خلق آن از ابتدا است. لذا ترس را کنار بگذارید و تا جایی که امکان دارد از راه‌حل‌های موجود استفاده کنید.
  2. در مورد کار دیگران مهم خروجی آن کار و حقی است که توسط تولید کننده آن برای استفاده به شما داده شده است.
  3. واقع بین باشید و به این سوال پاسخ دهید که آیا قرار است راه‌حل‌بهتری اختراع کنید؟ آیا همه با راه‌های موجود مشکل دارند یا فقط شما این مشکل را دارید؟

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید