تصویر محمدعلی اکبری
در این مطلب درباره ماژول mod_rewrite (موتور بازنویسی آدرس) آپاچی و ساختار فایل htaccess مربوط به این ماژول صحبت خواهم کرد.
Subscribe to RSS - htaccess