تصویر امیر حسین اکبری

واحدهای پولی تعریف شده در استاندارد ISO به گونه‌ای است که واحد پولی تومان تعریف نشده و استاندارد "ریال" در نظر گرفته شده است.

تصویر شیرین عبدالهی
جست و جو توسط Apache solr در دروپال

همانطور که می‌دانید جستوجوی داخلی دروپال معایب زیادی دارد و برای استفاده‌ی حرفه‌ای مناسب نیست. برای وبسایت‌هایی که می‌خواهید در آنها جست و جوی قویتر و پیچیده‌تری داشته باشید بایستی از ماژول‌های دروپال استفاده نمایید.

معرفی ماژولی برای بلاک کردن سایر کاربران به صورتی که افراد بلاک شده نتوانند به پروفایل کاربر دسترسی داشته باشند.

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - Drupal