اندروید: گرفتن اجازه دسترسی به اینترنت

در فایل AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest ...>

    <application ...>
       ...
    </application>

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

</manifest>

مشاهده لیست دسترسی ها: https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید