اندروید: غیر فعال کردن بازگشت به Activity قبلی

به عنوان مثال بعد از لاگین موفق کاربر نباید به Activity  لاگین بازگردد. برای این کار کافی است پس از انجام فرآیند لاگین و یا بررسی لاگین بودن، بعد از آنکه Activity بعدی را فراخوانی کردیم، متد finish() را صدا بزنیم. در این صورت Activity مربوط به login خاتمه پیدا میکند.

private void login_submit() {
  // http://sourcey.com/beautiful-android-login-and-signup-screens-with-material-design/
  if(!login_validate()) {
    return;
  }

  button_login.setEnabled(false);
  button_login.setText(getString(R.string.authenticating));

  String username = input_username.getText().toString();
  String password = input_password.getText().toString();

  SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
  prefs.edit().putInt("uid", 1).commit();

  Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ProfileActivity.class);
  startActivity(intent);

  button_login.setText(getString(R.string.login));
  button_login.setEnabled(true);
  finish();
}

 

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید