تصویر امیر حسین اکبری
شماره سطر جدول

جداول تولید شده توسط Views در دروپال فاقد شماره سطر می باشد. با استفاده از این روش می توانید به جدول تولید شده شماره سطر بیافزایید. به منظور ایجاد جداول با شماره سطر در دروپال مراحل زیر را انجام دهید:

 

1- ایجاد Content type.

2- ایجاد Views و انتخاب حالت جدول برای گزینه "قالب بندی" در Views

3-  خروجی فیلدی از فیلدهایی که می خواهید در جدول نشان دهید.

تا این مرحله جدولی بدون شماره سطرها ایجاد کرده ایم. حال برای تولید شماره سطرها مراحل زیر را انجام دهید:

1- در قسمت Advanced در Views گزینه Theme > Information را انتخاب نمایید.

2- انتخاب views-view-table--[Your_views_name].tpl.php و ایجاد فایل با همین نام در فولدر تم خود

3- افزودن کد زیر به فایل بالا

<table <?php
if ($classes) {
  print 'class="' . $classes . '" ';
}
?><?php print $attributes; ?>>
  <?php if (!empty($title)) : ?>
    <caption><?php print $title; ?></caption>
<?php endif; ?>
  <thead>
    <tr>
      <th><?php print t('NO'); ?></th>
        <?php foreach ($header as $field => $label): ?>
        <th class="views-field views-field-<?php print $fields[$field]; ?>">
        <?php print $label; ?>
        </th>
<?php endforeach; ?>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
      <?php foreach ($rows as $count => $row): ?>
      <tr class="<?php print ($count % 2 == 0) ? 'even' : 'odd'; ?>">
        <td><?php print $count + 1; ?></td>
          <?php foreach ($row as $field => $content): ?>
          <td class="views-field views-field-<?php print $fields[$field]; ?>">
          <?php print $content; ?>
          </td>
      <?php endforeach; ?>
      </tr>
<?php endforeach; ?>
  </tbody>
</table>

در نهایت به مسیر Theme > information در Views رفته و گزینه Rescan را انتخاب کنید تا فایل ساخته شده را بشناسد.

دیدگاه‌ها

تصویر الهه عربیان

الهه عربیان

در views این امکان وجود دارد .

کافیست در views در قسمت fields گزینه Global: View result counter counter رو هم برای نمایش انتخاب کنید . حتی در قسمت تنظیمات از شما سوال میکنه که از چه عددی شروع به شماره گذاری کند.

تصویر مرتضی حسینی

مرتضی حسینی

به شکل کد نویسی که آقای اکبری گفتن ردیف توی همون صفحه از جدول رو نشون میده. ( فرض کنید 3 تا صفحه جدول دارین ) هر صفحه از 1 تا مثلا 20 رو نمایش میده.
اما با استفاده از فیلد، شماره ردیف برای کل خروجی رو نمایش میده، مثلا صفحه سوم از 41 تا 60

تصویر امیر حسین اکبری

امیر حسین اکبری

بله به نکته خوبی اشاره فرمودید.

سپاس

افزودن نظر جدید