تصویر محمدعلی اکبری

Zen-grids یک پلاگین برای SASS برای توسعه چیدمان واکنشگرا (Responsive layout) است. برای استفاده از Zen-Grids در قالب دروپال 8 مراحل زیر را طی کنید.

گام اول: نصب پیش نیاز ها

ابتدا Ruby و RubyDevKit را نصب کنید. سپس کتابخانه های مورد نیاز را نصب کنید.

gem install sass
gem install compass
gem install zen-grids

گام دوم: ایجاد پروژه Compass

در مسیر پوشه قالب قرار بگیرید. به عنوان مثال themes/custom/catalog سپس با استفاده از دستور compass init پروژه Compass را در مسیر قالب خود ایجاد کنید.

گام سوم: فعال کردن zen-grids برای قالب مورد نظر

فایل config.rb را ویرایش کنید و کتابخانه zen-grids را به آن اضافه کنید.

require 'zen-grids'

و در فایل sass مربوط به قالب نیز mixin این کتابخانه را وارد کنید.

@import "zen-grids";

افزودن نظر جدید