تصویر محمدعلی اکبری

استاندارد PSR-0 کمک می‌کند بتوانیم از کتابخانه‌ها (Libraries) و تامین‌کنندگان (Vendors) به آسانی استفاده کنیم.
این استاندارد ساده اما بسیار مفید یک حرف ساده دارد: مسیر کلاس‌ها (Class) و فضای‌نام‌ها (Namespace) باید نشان دهنده مکان فایل مربوط به آن باشد تا در تابع autoload با پردازش روی نام آن به مکان آن پی‌برد و آن را وارد برنامه کرد.
مثال

 

\Doctrine\Common\IsolatedClassLoader => /path/to/project/lib/vendor/Doctrine/Common/IsolatedClassLoader.php
\Symfony\Core\Request => /path/to/project/lib/vendor/Symfony/Core/Request.php
\Zend\Acl => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Acl.php
\Zend\Mail\Message => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Mail/Message.php

 

طبقه بندی: 
برچسب ها: 

افزودن نظر جدید