simplytest.me

در این سایت می‌توانید هر پروژه ای در سایت دروپال را مورد بررسی قرار دهید. http://simplytest.me به شما این امکان را می‌دهد با جستجو و انتخاب نسخه پروژه ها شامل ماژول ها، قالب ها و پروفایل های نصب، آنها را بدون نصب روی سیستم خودتان تنها با چند کلیک مورد بررسی قرار دهید.

pareview.sh

ماژول هایی که می نویسید را قبل از ارسال برای بررسی و درخواست پروزه کامل در این سایت مورد بررسی قرار دهید تا ای کیفیت کد مطمئن شوید.

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید