تصویر محمدعلی اکبری
جواب سریع و صریح به این سوال؛ نه! اما اجازه دهید ارتباط آن با دنیای متن باز را شرح دهیم.
در سال 2008 شرکت گوگل قسمت اعظم پروژه Google Chrome را  تحت پروژه متن باز Chromium منتشر کرد. این یک اقدام هوشمندانه از شرکت گوگل بود تا بتواند از مزایای روش توسعه متن باز برای بهبود پروژه Google Chrome استفاده کند. از اهداف پروژه Chromium استفاده از توسعه دهندگان مشتاق برای ایجاد نسخه Linux و Mac OS بود. این یعنی توسعه دهندگان با همکاری هم پروژه را بهبود می‌دهند و در بستر همکاری Chromium بهبود پیدا می‌کند. برای انتشار نسخه جدید، گوگل این کد را بر می‌دارد، چند کتابخانه و امکان دیگر به آن اضافه می‌کند و نسخه جدید Google Chrome را منتشر می‌کند.

مقایسه Google Chrome و Chromium
بخش‌هایی که در Google Chrome نسبت به Chromium بیشتر دارد شامل موارد زیر است.
  1. کتابخانه Flash player داخلی
  2. کتابخانه PDF خوان داخلی
  3. سیستم پرینت و پیش نمایش پرینت
  4. به روزرسانی خودکار
  5. پشتیبانی از برخی فرمت‌های چند رسانه‌ای علاوه بر Chromium
  6. ویژگی‌های مروبط به پی‌گیری فعالیت‌های کاربر
این یعنی نمی‌توانیم با داشتن کد Chromium به Chrome برسیم.

خبر خوب
از سوی دیگر این اقدام برای افرادی که به نرم‌افزار آزاد پایبند هستند خوش آیند است، Google Chrome چند کتابخانه غیر متن باز در خود دارد و Chromium خالی از آن است. همچنین در نرم‌افزار آزاد حریم رایانه شخصی اهمیت خاصی دارد که به روزرسانی اتوماتیک و ویژگی پیگیری فعالیت‌های کاربر که در Google Chrome است، آنها را نقض می‌کنند.

افزودن نظر جدید