تصویر محمدعلی اکبری

دروپال 8 در راه است و به زودی نسخه پایدار آن منتشر خواهد شد. با توجه به تغییراتی که این پلتفرم توسعه نرم‌افزارهای تحت وب داشته است، باید خود را برای کار با آن و توسعه آن آمده کنیم.

روال کلی که در طی آموزش‌ها طی خواهیم کرد به شرح زیر است:

  1. نصب دروپال 8 و بررسی نیازمندی‌های آن
  2. آشنایی با مدیریت دروپال و گشتی در واسط کاربری آن
  3. سایت سازی (Site building) تا قبل از نیاز به توسعه
  4. آماده سازی برای توسعه، محیط توسعه و مفاهیم جدید در دروپال 8
  5. توسعه قالب گرافیکی
  6. توسعه ماژول

قسمت اول: نصب دروپال 8 و بررسی نیازمندی‌های آن

گام اول: انتخاب زبان

در دروپال 7 برای انجام عملیات نصب به زبانی جز انگلیسی لازم بود تا فایل‌های ترجمه به صورت دستی از سایت دروپال دانلود شود. در دروپال 8 این روال کمی بهبود یافته و کاربر می‌تواند زبان مورد نظر برای نصب را انتخاب کند.. فایل‌های ترجمه به صورت خودکار از سایت دروپال دانلود خواهند شد.

گام دوم: انتخاب نمایه نصب

نمایه نصب (installation profile) نصب دروپال با کارکردی از پیش تعیین شده است. نمایه استاندارد ویژگی‌های پرکاربرد دروپال را به صورت پیش فرض فعال می‌کند و نمایه کمینه که مناسب برای کاربران حرفه‌ای تر است هیچ کارکردی را فعال نمی‌کند و این موضوع را تماما به توسعه دهنده واگذار می‌کند.

گام سوم: بررسی نیازمندی‌ها

دروپال هشت برای اجرا به استک نرم افزاری شامل سیستم عامل، وب سرور، پایگاه داده و مفسر PHP نیاز دارد. نیازمندی‌های دروپال را از صفحه System requirements در سایت دروپال مشاهده کنید. همچنین پیکربندی پیشنهادی برای دروپال و افزونه‌های مورد نیاز را از صفحه PHP در سایت دروپال مطالعه کنید. در این مرحله دروپال به صورت خودکار نیازمندی های خود را بررسی کرده و در صورت برآورده نشدن نیازمندی ها پیام مناسبی نمایش می‌دهد. پس از رفع نیازمندی ها نصب را از همین مرحله ادامه دهید.

گام چهارم: برپایی پایگاه داده

دروپال از پایگاه داده‌های MySQL و MariaDB و PGSQL و ... پشتیبانی می‌کند. هرکدام از این پایگاه داده ها موجود باشند توسط دروپال شناسایی می‌شوند و امکان انتخاب آن در این مرحله وجود دارد. توجه کنید برای پایگاه داده MySQL باید موتور INNODB حتما فعال باشد. اگر خطای زیر را مشاهده کردید احتمال زیاد بخاطر فعال نبودن INNODB است.

Drupal\Core\Config\StorageException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes: CREATE TABLE {config} ( `collection` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Primary Key: Config object collection.', `name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Primary Key: Config object name.', `data` LONGBLOB NULL DEFAULT NULL COMMENT 'A serialized configuration object data.', PRIMARY KEY (`collection`, `name`) ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8 COMMENT 'The base table for configuration data.'; Array ( ) in Drupal\Core\Config\DatabaseStorage->ensureTableExists() (line 181 of /home/rastablog/public_html/core/lib/Drupal/Core/Config/DatabaseStorage.php).


گام پنجم: نصب سایت

گام ششم: برپایی ترجمه‌ها
گام هفتم: پیکربندی سایت
گام هشتم: پایان نصب ترجمه‌ها
گام نهم: پیکربندی ترجمه

افزودن نظر جدید